Het Donut-decennium: wat duurzaamheid (echt) betekent

[ENGLISH Below]

kate Raworth's beroemde 'donut economie' model, heeft een cruciale tijd van reflectie in de economie gemarkeerd, en roept op tot een diepe bevraging van het principe van economische groei. Het huidige economische model heeft samenlevingen ertoe aangezet meer hulpbronnen te winnen en meer producten te produceren dan nodig is, waarbij arbeid en natuur ver buiten hun grenzen worden uitgebuit.

Econoom Christian Arnsperger ziet de weg vooruit naar een echt circulaire economie en duurzame levensstijlen. Hij verdiept zich in de existentiële economie en het concept van perma-circulariteit en stelt zich een economie voor waarin groei niet langer de noodzaak is, maar eerder een incidenteel instrument dat wordt gebruikt voor belangrijkere doelen: het koesteren, beschermen en regenereren van ons natuurlijke, sociale en culturele kapitaal. Hoor van hem hoe je daar moet komen.
__________________________________________________________

VER

Christian Arnsperger is econoom en hoogleraar duurzaamheid en economische antropologie aan de Universiteit van Lausanne, Zwitserland. Zijn onderzoek richt zich op sociale ethiek, economische epistemologie en op de overgang van het huidige niet-duurzame economische systeem naar een pluraliteit van duurzame alternatieven. Als specialist van post-consumeristische / post-groei economische alternatieven en van het verband tussen ecologische transitie en de verandering van mentaliteit en levensstijl, is hij ook een voormalig wetenschappelijk adviseur van de Alternative Bank Switzerland (ABS). Daarvoor was hij Hoover Chair for Economic and Social Ethics in Louvain-la-Neuve, België.

EN

Kate Raworth’s famous 'doughnut economics' model, has marked a pivotal time of reflection in economics, calling for a deep questioning of the principle of economic growth. The current economic model has driven societies to extract more resources and produce more products than needed, exploiting labour and nature far beyond their limits.

Economist Christian Arnsperger sees the way ahead towards a genuinely circular economy and sustainable lifestyles. Delving into existential economics and the concept of perma-circularity, he envisions an economy in which growth is no longer the imperative, but rather an occasional tool used towards more important goals: the nurturing, protection and regeneration of our natural, social and cultural capital. Hear from him how to get there.

__________________________________________________________

ABOUT

Christian Arnsperger is an economist and Professor of Sustainability and Economic Anthropology at the University of Lausanne, Switzerland. His research focuses on social ethics, economic epistemology and on the transition from today's unsustainable economic system to a plurality of sustainable alternatives. A specialist of post-consumerist/ post-growth economic alternatives and of the link between ecological transition and the change of mentalities and lifestyles, he is also a former scientific adviser to the Alternative Bank Switzerland (ABS). He was previously Hoover Chair for Economic and Social Ethics in Louvain-la-Neuve, Belgium.
Full Circle House
Chaussée de Vleurgat 89
1050 Elsene
15€
Vanaf 14 jaar

Vrijdag: van 18:30 tot 20:00

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!

In dezelfde categorie:

Verhalen vertellen en pannenkoeken eten bij MoMuse
( 5 februari - Sint-Jans-Molenbeek)
Hans Cools - Cools & Zonen
( 9 februari - Opwijk)
Les Nuits Lumineuses du Parc d'Enghien
(Van 17 februari tot 5 maart - Edingen)
Infoavond Van Basis naar Secundair
( 7 februari - Bazel)
Van klassenstrijd tot woke
( 8 februari - Antwerpen 1)