Het Goddelijk Plan

In dit boek van G.A. Barborka wordt de lezer stap voor stap binnen geleid in de belangrijkste en meest interessante leringen van de Theosofie. Men kan dit boek beschouwen als een gids voor een diepgaande studie in het magnum opus van Mevrouw Blavatsky, De Geheime Leer; ook wordt het verband tussen De Geheime Leer en De Mahatma Brieven aan A.P. Sinnett, De Stem van de Stilte en de werken van T. Subba Row duidelijk naar voren gebracht. Deze avond lezen en bespreken we een stukje tekst uit dit boek. Iedereen van harte welkom !
Waar :
Kollekasteel
Groenestaakstraat 66-68
9030 Mariakerke
Telefoonnummer :
0473832547 - Reserveren is niet nodig
Tarief :
Gratis
Publiek :
Vanaf 18 jaar
Internet :
http://www.theosofiegent.be
Toegevoegd door :
Belgische Theosofische Vereniging

Maandag: van 19:30 tot 21:30

23 septemberNieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!