Stemmen uit het verleden

Burenruzies, overspel, diefstal... geschillen en misdrijven zijn van alle tijden. Vandaag regelen wij die zaken met politie, rechtbanken en wetgeving. In het Leuven van de late middeleeuwen nam de stedelijke schepenbank die taak op zich.
Het stadsarchief van Leuven koestert en bewaart een schat aan verhalen. De Leuvense schepenbankregisters van de periode tussen 136 1795 zijn immers zo goed als intact tot ons gekomen. Zij bevatten gerechtelijke uitspraken, compromissen bij geschillen tussen Leuvenaars, nalatenschappen, huurovereenkomsten, onderhoudsverplichtingen enz. De registers geven een verrassende kijk op het leven in de stad, van de late Middeleeuwen tot aan het einde van het Ancien Régime. Aan het woord zijn gewone stedelingen, mensen zoals u en ik. Zij leefden in een andere tijd en staan toch oh zo dicht bij ons.
Welkom op deze nieuwe 3x3 wandeling van Lots of Leuven. Luister en verwonder u over enkele van de meest verrassende, sappige en soms grappige belevenissen van onze verre voorvaders en –moeders !
Waar :
Standbeeld Fiere Margriet
Dijleterassen, Dirk Boutslaan
3000 Leuven
Tarief :
EUR 3,00 per persoon
Publiek :
Vanaf 18 jaar
Internet :
http://www.lotsofleuven.com

Zondag: van 15:00 tot 16:00

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.


Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!