Lea Ypi: Over vrijheid

Voordrachten Lea Ypi: Over vrijheid
Lea Ypi's memoires over opgroeien in het communistische AlbaniŽ, Free, is een onvergetelijk coming-of-age-verhaal dat de betekenis van vrijheid in al zijn vormen onderzoekt.

De ineenstorting van het communisme was een keerpunt in de geschiedenis dat ze zich levendig herinnert en vertelt met een uitstekend literair talent. Het communisme was er niet in geslaagd de beloofde utopie te leveren en strikte grenzen te stellen aan iemands individuele toekomst. En toen AlbaniŽ en andere Balkanlanden begin jaren '90 uitbundig aan een overgang naar de 'vrije markt' begonnen, zorgden westerse vrijheidsidealen voor chaos: een dystopie van piramidespelen, georganiseerde misdaad en sekshandel.

Nu een van 's werelds meest dynamische jonge politieke denkers en een prominente linkse stem, biedt Lea een fris en verkwikkend perspectief op de relatie tussen het persoonlijke en het politieke, tussen waarden en identiteit, en stelt ze dringende vragen over de kosten van vrijheid. __________________________________________________________

OVER

ea Ypi is een Albanese auteur en academicus. Ze is hoogleraar politieke theorie aan de London School of Economics en adjunct-universitair hoofddocent filosofie aan de Research School of Social Sciences, Australian National University. Voordat ze bij de Lse kwam, was ze een Post-doctoral Prize Research Fellow aan het Nuffield College (Oxford) en een onderzoeker aan het European University Institute, waar ze promoveerde. Lea's onderzoeksinteresses liggen in normatieve politieke theorie (democratische theorie, theorieŽn over rechtvaardigheid, kwesties van migratie en territoriale rechten), verlichtingspolitiek denken, marxisme en kritische theorie, evenals de intellectuele geschiedenis van de Balkan en haar geboorteland AlbaniŽ.

Haar nieuwste boek Free: Coming of Age at the End of History won de Ondaatje Prize, de Slightly Foxed First Biography Prize en stond op de shortlist voor de Baillie Gifford Prize for Nonfiction en de Costa Prize for Biography. Het was de memoires van het jaar van The Sunday Times en een boek van het jaar voor The Guardian, The New Yorker, The Financial Times, The Spectator, New Statesman en anderen.

OM te Lezen

free: Coming of Age at the End of History (2021), The Architectonic of Reason (2021).


EN

Lea Ypiís memoir of growing up in communist Albania, Free, is an unforgettable coming-of-age story exploring the meaning of freedom in all its forms.

The collapse of communism was a turning point in history that she remembers vividly and recounts with outstanding literary talent. Communism had failed to deliver the promised utopia, putting strict boundaries around oneís individual future. And when the early í90s saw Albania and other Balkan countries exuberantly begin a transition to the ďfree market,Ē Western ideals of freedom delivered chaos: a dystopia of pyramid schemes, organised crime, and sex trafficking.

Now one of the worldís most dynamic young political thinkers and a prominent leftist voice, Lea offers a fresh and invigorating perspective on the relation between the personal and the political, between values and identity, posing urgent questions about the cost of freedom.
__________________________________________________________

ABOUT

Lea Ypi is an Albanian author and academic. She is Professor in Political Theory at the London School of Economics, and Adjunct Associate Professor in Philosophy at the Research School of Social Sciences, Australian National University. Before joining the Lse, she was a Post-doctoral Prize Research Fellow at Nuffield College (Oxford) and a researcher at the European University Institute where she obtained her PhD. Lea's research interests are in normative political theory (democratic theory, theories of justice, issues of migration and territorial rights), Enlightenment political thought, Marxism and critical theory, as well as the intellectual history of the Balkans and her native Albania.

Her latest book Free: Coming of Age at the End of History won the Ondaatje Prize, the Slightly Foxed First Biography Prize and was shortlisted for the Baillie Gifford Prize for Nonfiction, and the Costa Prize for Biography. It was The Sunday Times' memoir of the year and a book of the year for The Guardian, The New Yorker, The Financial Times, The Spectator, New Statesman, and others.

GOOD Reads

free: Coming of Age at the End of History (2021), The Architectonic of Reason (2021).
Full Circle House
Chaussťe de Vleurgat 89
1050 Elsene
10-25Ä
Vanaf 14 jaar
Full Circle House (08/03/2023)

Donderdag: van 18:00 tot 19:30

30 maart

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!