Francine Van Mieghem & Claudy Gielczynski

Francine van Mieghem

Francine Van Mieghem had uitmuntende leermeesters (Pierre Caille, Paul Delvaux en George Grard) en slaagde er toch in om een eigen sfeer te creëren, om binnen de wereld van de figuratieve beeldhouwkunst een persoonlijk en onvervalst mensbeeld te ontwikkelen dat staat voor tengerheid, een bijzonder breekbare schoonheid, een serene gebarentaal die iets meditatiefs bezit en daarnaast een materie te hanteren die een realistische korreligheid suggereert en het begrip jeugdigheid een bijzondere allure verleent.
Zij modelleert hoofdzakelijk de breekbare gestalte van een jong meisje met een tenger lijf en langgerekte leden. Niet alleen de vorm maar ook de bijzondere patina van haar bronzen speelt een belangrijke rol in de sfeer en de uitstraling van haar werken. Haar geliefkoosd model is een wezen dat de banaliteit en de verwording van het menselijke bestaan overstijgt en dat zonder bijzondere of opvallende gebaren of houdingen een beklijvende persoonlijkheid vertolkt en aldus als een toonbeeld mag worden aanzien van sereniteit, verhevenheid en schoonheid, van pure jeugdigheid.
Hugo Brutin (a.i.c.a.)

Francine Van Mieghem marque d'un sceau personnel très aisément identifiable les plus modestes de ses bronzes. Elle donne libre jeu à sa sensibilité féminine tout en exprimant avec une force intérieure contrôlée une sensualité évidente. Qualité qui se retrouve dans ses sculptures monumentales d'une assurance parfois provocante.
Art figuratif, d'une grande liberté d'expression, qui rejoint la tradition universelle en apportant aux amateurs de la beauté corporelle l'occasion de caresser du regard des bronzes traités avec une vigueur un peu primitive et bien éloignés de frivolités anecdotiques. ( L’Echo)

Claudy Gielczynski

Claudy Gielczynski bezit de bijzondere gave om tegelijk en op overtuigende wijze schilder en tekenaar te zijn en op even vanzelfsprekende manier de figuratie en haar tegenhanger, haar rivaal, de lyrische abstractie te beoefenen. Zijn schilderen en zijn tekenen met penseel en uitbundige verf hebben met elkaar gemeen dat zij ritme vertolken, iets extatisch oproepen waarbij telkens een ander aspect van de kunstenaar op de voorgrond treedt. In de loop der jaren heeft de Galerie trouwens een verrassend en boeiend beeld geboden van zijn schilderkunstige diversiteit die echter een onderhuidse eenheid niet in de weg staat. Eerder is al gebleken dat Gielczynski als het ware even stil blijft staan bij de welsprekendheid van een bepaalde kleur, van een meer van rood bijvoorbeeld dat door een menigte van verwantschappen en contrasten wordt bevolkt.
De huidige tentoonstelling reveleert een bijzonder innemende en zelfbewuste kunstenaar die de menselijke gestalte als een sierlijk teken benadert. Een plots gestolde kleurige en herkenbare beweging roept antropomorfe referenties op en fungeert tevens optimaal als aanwezigheid die betekenissen overstijgt en esthetiek haar ware dimensie verleent. hb


Claudy Gielczynski possède le don merveilleux d’être à la fois dessinateur et peintre et de pratiquer d’une manière tout aussi évidente la figuration et son opposant, son rival, l’abstraction lyrique. Sa manière de peindre et celle de dessiner au pinceau trempé dans une peinture exubérante ont ceci en commun qu’elles traduisent une rythmique des plus spontanées et évoquent quelque chose d’extatique, de telle manière que chaque fois un autre aspect de la créativité de l’artiste se met à l’avant-plan. Au cours des années, la Galerie a d’ailleurs réussi à présenter un aperçu surprenant et passionnant de sa diversité picturale qui ne nuit en rien à une unité sous-jacente. On a pu constater notamment comment Gielczynski s’attarde en quelque sorte devant l’éloquence soudaine d’une certaine couleur, devant un lac de rouge par exemple peuplé d’une multitude de relations et de contrastes.
Cette exposition-ci révèle un artiste particulièrement attachant et sûr de lui qui aborde la silhouette humaine comme un signe élégant. Un éclat rythmique qu’on reconnaît et qui s’est soudain figé évoque des références anthropomorphes et fonctionne en même temps parfaitement comme présence dépassant les significations nettes et octroyant à l’esthétique sa véritable dimension. hb
34
Waar:
De Mulelenaere & Lefevere Art Gallery
Polderstraat 76
8670 Oostduinkerke
Telefoonnummer:
058/51 47 57
Tarief:
Gratis
Publiek:
Vanaf 8 jaar
Internet:
http://www.dmlgallery.be


Vrijdag : van 14:00 tot 18:00
Zaterdag : van 14:00 tot 18:00
Zondag : van 14:00 tot 18:00

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.