Leven en dood - over mens en goden; Over boven- en onderwereld

Tentoonstellingen Leven dood - over mens goden; Over boven- onderwereld
Waar komen we vandaan ? Waar gaan we naartoe ? Wat gebeurt er na de dood ? Mythes en religies, filosofen en wetenschappers gaan sinds eeuwen op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ze verschillen sterk, maar er zijn ook verrassende gelijkenissen. Zo verbinden de meeste culturen de dood met nieuw leven.

Over mensen en goden

In het thema | Leven en dood, over mensen en goden ervaart de bezoeker de wereldwijde verscheidenheid aan zingeving, maar ook de intense behoefte aan beleving.

Hij maakt een reis van het dodenritueel in het oude Egypte naar de voorouderbeleving in Afrika.
Van de idee dat dood doet leven in Melanesië, naar de wedergeboortegedachte van het hindoeïsme, jaïnisme en boeddhisme.
En tot slot naar het geloof in het eeuwige leven in de drie religies van het boek.
De opstelling belicht verschillen, maar ook gemeenschappelijke opvattingen over leven en dood in het jodendom, het christendom en de islam.

Antwerpen is een smeltkroes van culturen en heeft dus een grote religieuze en filosofische diversiteit. Het geloof in het hiernamaals is een persoonlijke zaak. Tussen de grote verhalen door zijn persoonlijke getuigenissen te horen.

Over boven- en onderwereld

De museumverdieping op +7 toont verscheiden facetten van het thema Leven en dood. Verdieping 8 richt zich op mensen die in nauw contact met de natuur leven of leefden. Voor hen is de dood geen einde, maar een overgang naar een andere wereld, zoals de zon die opkomt en ondergaat of de planten die afsterven en weer opbloeien.

In deze culturen spelen, overal ter wereld, sjamanen een belangrijke rol. Zij kunnen zich in andere werelden begeven: de onderwereld van de dood en de bovenwereld van goden of voorouders.
De collectie van Paul en Dora Janssen-Arts vertelt indringend over de onlosmakelijke band tussen leven en dood in het Amerika van voor Columbus.

Sjamanisme is eeuwenoud, maar het is niet verdwenen. Tegenwoordig komt het voor in afgelegen natuurgebieden zoals bij de Kayapo uit het Braziliaanse regenwoud, maar ook in grootsteden in de context van alternatieve geneeswijzen of psychotherapie.
Museum Aan de Stroom
Hanzestedenplaats 1
2000 Antwerpen
Van 0€ tot 5€
Elk type publiek
Caro de mee (10/06/2021)

Dinsdag: van 10:00 tot 17:00
Woensdag: van 10:00 tot 17:00
Donderdag: van 10:00 tot 17:00
Vrijdag: van 10:00 tot 17:00
Zaterdag: van 10:00 tot 17:00
Zondag: van 10:00 tot 17:00

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!