Photo I Brut #1 - collection Bruno Decharme & installation vidéo Angel Vergara

 
Photo | Brut Bxl
PHOTO I Brut #1 - collection Bruno Decharme & installation vidéo Angel Vergara

Photo | Brut Bxl is een multidisciplinair tentoonstellings- en evenementenproject gecoördineerd door het Centre d’Art Brut et Contemporain La “S” Grand Atelier (Vielsalm) in samenwerking met Bruno Decharme, verzamelaar en oprichter van abcd-art brut in Parijs, en 4 Brusselse partnerorganisaties: Centrale for contemporary art, Botanique, Art et marges museum en TinyGallery.

In was er in het kader van het fotofestival Les Rencontres de la photographie d’Arles de tentoonstelling Photo | Brut collection Bruno Decharme & compagnie die in werd overgenomen door het American Folk Art Museum in New York. In willen Bruno Decharme en Anne-Françoise Rouche (La “S” Grand Atelier) andere facetten laten zien van de “outsider fotografie” door recente ontdekkingen van werken van een honderdtal kunstenaars.

PHOTO | Brut Bxl collection Bruno Decharme omvat tentoonstellingen, installaties, workshops, performances, twee studiedagen en nieuwe publicaties. Het programma is gebaseerd op het thema van de “photo brut”. Door middel van foto’s, fotomontages of fotocollages onthullen deze kunstenaars en kunstenaressen, die meestal autodidact zijn, hun persoonlijke universum aan de hand van werken die buiten de conventionele artistieke circuits zijn vervaardigd. Dit weinig geëxploreerde onderzoeksterrein van de art brut opent de weg naar vernieuwende praktijken op het gebied van de fotografie en draagt zo bij tot een hernieuwde kijk op dit medium. Dit project stelt dus de rol van de verzamelaar in vraag, zijn of haar macht over de indeling van kunstenaars, evenals de fotografie zelf.

In het kader van Photo | Brut Bxl stelt de Centrale bijna foto’s tentoon uit de rijke Photo | Brut collection Bruno Decharme & compagnie in Arles. Het centrum voor hedendaagse kunst van de Stad Brussel heeft, in lijn met zijn aanpak, ook de Brusselse kunstenaar Angel Vergara uitgenodigd om een uitwisseling met de verzamelaar aan te gaan. Zijn werk vloeit voort uit de voortdurende zoektocht naar de kracht van het beeld, via performances, video’s, installaties, schilderijen en tekeningen. Hij tast de grenzen af van kunst en werkelijkheid, en de manier waarop deze wordt ervaren. Zijn onderzoek naar de manier waarop het hedendaagse beeld vorm geeft aan de in elkaar verweven publieke sfeer en privésfeer vindt een perfecte weerklank in de ‘ruwe’ foto’s. Ieder werk van Vergara is een poging om het beeld te doorbreken en een impact te hebben, niet alleen op esthetisch vlak, maar ook binnen de sociaal-culturele en zelfs politieke sfeer. Voor dit project liet hij zich inspireren door filmportretten van Bruno Decharme, ook regisseur, rond de kunstenaars in zijn collectie.

Met de steun van de Federatie Wallonië-Brussel
Centrale For Contemporary Art
Sint-Katelijnplein 44
1000 Brussel
0-8
Elk type publiek

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!

In dezelfde categorie:

Tentoonstelling van T l-Accueil Brussel
(Van 22 november 2022 tot 15 december 2023 - Brussel)
Schieven Groeten vi Fototentoonstelling van Brussels Pixels
(Van 2 tot 17 december - Anderlecht)
Wild - Foto-Expo
(Van 2 tot 17 december - Elsene)
Voering en materiaal Vouw / Yvonne De Grazia
(Van 28 november tot 26 december - Laken)
Du champ visuel
(Van 19 november tot 15 december - Elsene)