Rots en water weerbaarheidstraining

 
Erkende weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes van 8-14 jaar.


In een steeds complexer wordende samenleving, zijn sociale vaardigheden en weerbaarheid belangrijke competenties voor kinderen en jongeren.

Rots en water is een psychofysieke training. Dit wil zeggen dat we via fysieke oefeningen en spelen vaardigheden gaan ontdekken, trainen en onszelf eigen maken. Dit wordt afgewisseld met momenten van zelf-reflectie, wat helpt bij het aanleren van deze competenties. Rots en water is een ervaringsgerichte training die vertrekt van Doen.


Tijdens de rots en water trainingen komen volgende thema's aan bod:

Zelfvertrouwen
Zelfvertrouwen … het woord zegt het zelf: vertrouwen in jezelf.
Zelfvertrouwen gaat over geloven in je eigen kunnen, jezelf oké en de moeite waard vinden. Vertrouwen hebben in jezelf is belangrijk. Je leert je sterke kanten, maar ook je minder sterke kanten appreciëren. Je hebt vertrouwen in je eigen mogelijkheden en kan van hieruit veilig nieuwe dingen proberen. Je laat je minder snel van de wijs brengen door anderen, omdat je weet waarvoor je staat !



Zelfrespect
Respect voor jezelf. Jebent ervan overtuigd dat jouw mening en gevoelens waardevol zijn. Hierdoor weet je waarvoor je staat en neem je niet snel iemand anders zijn mening over. Wanneer je respect hebt voor jezelf zal je automatisch ook meer respect hebben voor anderen.



Zelfcontrole
Zelfcontrole is een relatief ingewikkeld begrip, dat wel heel vaak gebruikt wordt. Eenvoudig uitgelegd wil zelfcontrole zeggen dat je controle hebt over je eigen gedrag. Je boosheid kunnen beheersen, je inhouden om niet nog een stukje chocolade te eten, jezelf inhouden om anderen ruimte te geven,... het gaat eigenlijk om dingen die je heel erg graag wil doen, toch niet te doen.



Zelfverdediging
Hierbij gaat het erom dat je jezelf en je eer kan gaan beschermen tegen bedreigingen. Tijdens rots en water kunnen we hiervoor een aantal technieken aanleren. We gaan onszelf verbaal en fysiek leren beschermen, maar bovenal leren we om bedreigende situaties te voorkomen door vooraf te gaan handelen.



weerbaarheid
Weerbaar zijn wil zeggen dat je voor jezelf kan opkomen, je grenzen aangeven, weten wat je wil en zelfvertrouwen uitstralen. Tegelijk leren we luisteren, contact maken en rekening houden met de ander.

Hierbij staat rots voor eigen grenzen aan kunnen geven, zelfstandig beslissingen kunnen nemen, een eigen weg kunnen gaan. Water staat voor communicatie, kunnen luisteren, samen naar oplossingen kunnen zoeken, en de grenzen van anderen te respecteren.


Rots en water is geschikt voor kinderen en jongeren die:

over zich heen laten lopen en geen 'nee' durven zeggen
meer zelfvertrouwen nodig hebben
gepest worden of zelf pesten
angstig of stil zijn
moeite hebben met gevoelens te tonen
moeite hebben om tot rust te komen
moeilijk keuzes kunnen maken
moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen
Equitherapie Jana Maes
Hondenstraat 14a
9150 Kruibeke
140
van 8 tot 14 jaar

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!

In dezelfde categorie:

Speelzak Marmaille&Co
(Brussel)
Atelier voor de Allerkleinsten
(Van 19 tot 21 april - Brussel)
Jonge ingenieurs
(Van 9 september 2023 tot 2 juni 2024 - Ukkel)
Roboticalessen voor beginners
(Van 9 september 2023 tot 2 juni 2024 - Ukkel)
Roboticalessen: Vex iq Robotics Competition
(Van 9 september 2023 tot 2 juni 2024 - Ukkel)