Begeleiding lager onderwijs-(nl/fr)-Accompagnement primaires


Is uw kind franstalig en gaat hij/zij naar een immersie- of nederlandstalige school ?

Votre enfant est francophone et fréquente une école en immersion ou l'enseignement néerlandophone ?

Tweetalige universitaire met een zeel goed contact met kinderen begeleidt, op een geïndividualiseerde, speelse en levendige manier, uw kinderen van het zowel nederlandstalige als franstalige lager onderwijs : begrip van de leerstof, studiemethode, hulp bij huiswerken, toetsen.

Universitaire bilingue ayant un excellent contact avec les enfants, j'accompagne, de manière individualisée, ludique et vivante, vos enfants suivant l'enseignement primaire néerlandophone et/ou francophone : compréhension de la matière, méthode de travail, aide aux devoirs, leçons.

Mijn lessen vinden plaats in Sint-Pieters-Woluwe.
Mes cours se donnent à Woluwe-Saint-Pierre.

5 jaar ervaring.
5 ans d'expérience.
Zoekertje nr : 1724295
Laatste inlog : 06.12.2018
Lid sinds : 28.02.2009
Gezien : 2330 keer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!