Leesgroep 'Gewijden en toegewijden'

 
Waarover gaan we in gesprek ?
Niemand die eraan twijfelt dat de kerk een personeelsprobleem heeft.
Het is een open deur dat er steeds minder gewijde mannen en vrouwen zijn die hun schouders zetten onder het kerkenwerk. De kerk is al vele jaren in verandering. Er zijn naast de gewijden steeds meer professionele krachten die een deel van het pastoraal werk op zich nemen en zelfs coördineren.
Daarnaast wordt de kerk ook zeer sterk ondersteund – zoals wel meer sectoren in welzijn, cultuur, jeugdwerk en onderwijs – door vele vrijwilligers. Ze ondersteunen en springen bij. Ze verrijken het werk van de professionele medewerkers. Er zijn ook vrijwilligers die mee beleidsverantwoordelijkheid opnemen. Zonder vrijwilligers, geen kerk, zo stelt de publicist Marc Vandevoorde. Vrijwilligers zorgen voor nabijheid met wat leeft bij mensen en in de samenleving. Ze tonen aan dat teamwerk en gelijkwaardig samenwerken een meerwaarde heeft. Ze trekken discussies en benaderingen open vanuit hun professionele of persoonlijke ervaring.
De aanstelling van professionele leken en de inzet van vrijwilligers verandert de manier waarop de kerk in de wereld staat en zichzelf organiseert. Niet langer vanuit een klerikaal model waarin de gewijden de toon aangeven maar vanuit een synodaal model dat uitgaat van overleg en samen met vrijwilligers zoeken naar goede oplossingen.
Over die verhouding tussen gewijden, professionelen en toegewijde vrijwilligers willen we het in de leesgroep van de Zindering hebben. Wat is de rol van de vrijwilliger ? een hulpje of een volwaardige partner ? zijn er verschillende profielen ? waar vindt de kerk in de toekomst die vrijwilligers of professionele medewerkers ? waar vinden ze hun motivatie ? worden ze wel voldoende gewaardeerd ?

Hoe werkt de Leesgroep van De Zindering
In de Zindering organiseren we al enkele jaren een vormingsaanbod voor wie in gesprek wil gaan over levensvragen, over geloof en over kerk-zijn. we doen dat samen in een leesgroep. We lezen samen een boek en wisselen uit wat we geleerd hebben, wat we treffend vinden, wat we herkennen, waar we vragen bij hebben, hoe we dingen zelf ervaren.
Een aanpak waarin echt iedereen kan meespreken en aan bod komen, … Wil je gewoon komen luisteren, ook dat kan. Het verhaal, de ervaringen en de vragen van iedereen zijn welkom.

Afsluiten met mgr. De Kesel
Op zaterdagvoormiddag anuari willen we over dezelfde vragen in gesprek gaan met mgr. De Kesel. Hoe ziet hij de verhouding tussen gewijden en toegewijden (professionelen en vrijwilligers) ontwikkelen ? welke kansen en welke uitdagingen ziet hij ? hoe kijkt hij aan het eind van zijn ambtsperiode aan tegen deze vragen.

Info en inschrijven via

Nedervijver 1/05
8500 Kortrijk
Vanaf 21 jaar

Dit evenement is voorbij. Doe een zoekactie op de site, om de volgende uitgave van dit evenement te vinden.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de evenementen in uw regio via onze nieuwsbrief!

In dezelfde categorie:

Workshop bloemschikken Pasen
(Hillegem)
Afrikaanse dans met live muziek
(Van 17 april tot 26 juni - Gistel)
Trancedans avond
( 18 april - Antwerpen 1)
Verbindende klankreis
( 19 april - Antwerpen 1)
Handreflexologie - jaartraining 6 zondagen
(Van 12 november 2023 tot 21 april 2024 - Antwerpen 1)